*สมาชิกใหม่ ช้อป online ครั้งแรก
รับส่วนลด 500 บาท* / ครั้ง
(*เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำครบ 10,000 บาท)
ส่วนลดใช้ได้ 1 ครั้งต่อผู้ใช้

สมาชิกเก่า ช็อป online
รับส่วนลด 500 บาท* / ครั้ง
(*เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำครบ 15,000 บาท)
ส่วนลดใช้ได้ 1 ครั้งต่อผู้ใช้