รีโนเวทบ้านใหม่ต้องขออนุญาตหรือไม่

รีโนเวทบ้าน

กฎหมายกับการรีโนเวท เป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้เลยทีเดียว ทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่า ต้องรีโนเวทในระดับไหนจึงจำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้ หากคุณต้องการเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง หรือทุบห้องในพื้นที่เล็กๆ หรือ ปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำใหม่ จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานใดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา โดยมีข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ระบุว่า การกระทำต่อไปนี้ที่ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ไม่ต้องขออนุญาต ได้แก่

 1. เปลี่ยน วัสดุ ขนาด จำนวนและขนาดเดิม
 2. เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10%
 3. ย่นหรือขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร (โดยไม่ลดหรือเพิ่มเสาหรือคาน)
 4. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาไม่เกิน 160 ตารางเมตร และหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารามเมตร

นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องขออนุญาตยังพื้นที่เขตหรือเทศบาลนั้นๆ โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตดังนี้

เอกสารการขออนุญาตต่อเติม (รีโนเวท) บ้าน

 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาต 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาต 1 ชุด
 3. สำเนาโฉนดที่ดิน (ที่จะรีโนเวท) 1 ชุด
 4. แบบแปลนหรือแผนผังโดยมีรายละเอียดการรีโนเวทอย่างละเอียด 4 ชุด
 5. หนังสือยินยอมให้รีโนเวท (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 6. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีมีการก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร)
 7. ค่าธรรมเนียมในเอกสารต่างๆ รวมกันแล้วประมาณ 90 บาท

ในการที่จะรื้อถอน ก่อสร้าง เพื่อความแน่ใจควรปรึกษาผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และสำนักงานเขตโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดต้องแก้ไขหรือเสียค่าปรับ ทำให้งบประมาณบานปลาย ทั้งนี้ในการตกแต่งต่างๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนก่อสร้าง ในส่วนนี้สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตใคร เว้นเสียแต่ขอความเห็นจากผู้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างคนในครอบครัว

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เกิดความแตกต่างและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปให้แตกต่างอย่างลงตัว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องก่อสร้างรื้อถอนแต่ให้ความสวยงามเหมือนได้บ้านใหม่เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่ จึงมีการออกแบบและจัดทำเฟอร์นิเจอร์ Fit-in ให้พอดีกับพื้นที่นั้นๆ อย่างลงตัว เพิ่มฟังก์ชันได้ตามต้องการ หรือตัดทอนบางอย่างตามงบประมาณที่มี โดยหากคุณสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่มีขนาดพอดีก็สามารถนำไปตกแต่งและใช้งานได้ทันที แต่หากสั่งเฟอร์นิเจอร์แบบ FIT-IN นั้น จะมีระยะเวลาในการจัดทำตามแบบและมีพนักงานเข้าไปติดตั้งให้อย่างสวยงาม

สนใจเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นในแบบสำเร็จรูป หรือ FIT-IN สามารถติดต่อสอบถามพนักงานได้ตลอดระยะเวลาทำการ

สอบถาม