* มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า0.005%
ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้
ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน
* กระจกติดฟิล์มนิรภัย

น้ำหนัก 15 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่