• โครงสร้างไม้ทั้ง 3 ชุด แข็งแรง
  • ยึดโครงสร้างเตียง รองรับน้ำหนักได้ 800 ถึง 1000 กิโลกรัม ป้องกันฝุ่นใต้เตียง
  • มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน
  • SAFETY GLASS MIRROR กระจกติดฟิล์มนิรภัย
น้ำหนัก80 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่