GRETEL (เกรเทล) เก้าอี้ชุดอาหาร เบาะหนัง โครงขาเหล็ก 

* โครงขาเหล็กอย่างดี

* เบาะพนักพิงหุ้มด้วยหนัง

* สินค้าคุณภาพ เกรด A

 

น้ำหนัก 5 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่