เก้าอี้ชุดอาหารเบาะหนังโครงขาเหล็กลายไม้ 
โครงขาเหล็กอย่างดี
เบาะหุ้มด้วยหนังคุณภาพเกรด A

น้ำหนัก 5 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่