โต๊ะอาหารหินเหลี่ยม

โครงขาเหล็กลายไม้พ่นกันสนิม

น้ำหนัก 60 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่