ชุดโต๊ะอาหารกระจก ขนาด 4 ที่นั่ง

ท็อปกระจก โครงขาเหล็ก

เหมาะสำหรับคอนโด และพื้นที่จำนวนกัด

น้ำหนัก 10 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่