โครงขาเหล็ก ท็อปไม้ ปิดผิวลายหิน
***สต็อคสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดติดต่อสอบถามสต็อคสินค้าก่อนกดสั่งซื้อ