* ชุดอาหารลอฟท์

* โต๊ะท๊อปไม้ขาเหล็ก 

* เก้าอี้เบาะไม้โครงเหล็ก

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่