• โครงสร้างโต๊ะเครื่องแป้ง แข็งแรง ทนทาน
  • มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน
น้ำหนัก20 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่