ชุดโต๊ะอาหารกระจก ขนาด 4  ที่นั่ง

ท็อปกระจก ขาเหล็ก

เหมาะสำหรับคอนโด และพื้นที่จำนวนกัด

น้ำหนัก10 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่