โต๊ะอเนกประสงค์ สามารถเลือกใช้งาน
ได้ตามความเหมาะสม การันตีคุณภาพ
จากขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ความแข็งแรงเป็นเลิศ

น้ำหนัก5 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่