* ชุด EVENT โมเดิร์น แอนด์ Loft

* โต๊ะท๊อปไม้ขาเหล็ก 

* เก้าอี้เบาะหนัง PVC ลายผ้าหุ้มด้วยฟองน้ำอย่างดี ขาเป็นเหล็กพ้นสีกันสนิม

* เป็นสินค้านำเข้าจากตางประเทศ

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่