**โซฟา แอลเชฟ ปรับนอน ขนาด 3ที่นั่ง**
**เป็นหนัง PU หนังช้าง
**โครงเป็นไม้เบญจพรรณเนื้อแข๊ง
**เบาะเป็นฟองน้ำคุณภาพดีเกรด A 

น้ำหนักไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่