* มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้

น้ำหนัก ไม่ระบุ
color

ขาว/กราไฟท์, ขาว/โซลิด, ขาว/ไลเวงเก้

หมวดหมู่
หมวดหมู่