*โครงไม้ผลิตจากไม้ MDF
*ไม้เคลือบผิวด้วยเมลามิน
*มีลิ้นชักเก็บของได้ มีกุญแจล็อคปลอดภัย
*ดูแลรักษาง่ายไม่เก็บฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่