โต๊ะอาหารเหลี่ยมหน้าท๊อปไม้ปิดผิวด้วยโพลีพรอพโพลีน

โครงขาไม้ ปลายขามียางรอง ใช้เป็นโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะประชุม

ตามร้านอาหารหรือร้านกาแฟได้ค่ะ เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่