* ชุดโต๊ะเก้าอี้ ออกงาน EVENT

* โต๊ะท๊อปไม้ขาเหล็ก 

* เก้าอี้เบาะเป็นหนัง PVC ลายผ้า โครงขาเป็นเหล็กลายไม้

น้ำหนัก20 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่