• เฟอร์นิเจอร์เหล็กรูปแบบใหม่
  • โครงสร้างภายในแข็งแรงทนทาน
  • มีระบบนิรภัยแน่นหนา
หมวดหมู่
หมวดหมู่