* มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน
* ระบบจัดเก็บสายไฟอัจฉริยะ
* ขนาด W30 X D50 X H180 cm.

น้ำหนักไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่