KABUL (คาบูล) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะนั่งไม้สีช็อกโกแลต

* โครงขาเหล็กอย่างดี

* เบาะนั่งเป็นไม้สีช็อกโกแลต

* สินค้าคุณภาพ เกรด A

 

น้ำหนัก 5 kg
หมวดหมู่
หมวดหมู่