AMSTERDAM (อัมส์เตอร์ดัม) เก้าอี้เหล็ก สไตล์Industrial loft บ่นเคลือบสีอย่างดี(เป็นสีด้าน)ผลิตจากเหล็ก เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมอาร์กอน แข็งแรงทนทาน เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่