* ตู้เสื้อผ้า เสริมฟังชั่นลิ้นชักเก็บของสองชั้น ประตูบานเปิดสี่บานช่วยสร้างความมั่นใจด้วยกระจกเงาที่สามารถส่องได้เต็มตัว
* มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า0.005%
ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้
ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน
* กระจกติดฟิล์มนิรภัย

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่