* มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า0.005%
ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้
ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน
* กระจกติดฟิล์มนิรภัย

น้ำหนัก ไม่ระบุ
color

โซลิด/กราไฟท์, ไลท์เวงเก้/แฟบริค

หมวดหมู่
หมวดหมู่