• โครงสร้างภายในแข็งแรงทนทาน
  • กล่องสายไฟ / เสาทำด้วยอลูมิเนียม
  • เฟรมกระจกทำด้วย เหล็กเสริมความแข็งแรง
หมวดหมู่
หมวดหมู่