เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย “มุมพักผ่อน” ให้กับพนักงาน

มุมพักผ่อน

.kb-row-layout-id_79b65b-dd > .kt-row-column-wrap{align-content:start;}:where(.kb-row-layout-id_79b65b-dd > .kt-row-column-wrap) > .wp-block-kadence-column{justify-content:start;}.kb-row-layout-id_79b65b-dd > .kt-row-column-wrap{column-gap:var(–global-kb-gap-md, 2rem);row-gap:var(–global-kb-gap-md, 2rem);padding-top:var(–global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-bottom:var(–global-kb-spacing-sm, 1.5rem);grid-template-columns:minmax(0, 1fr);}.kb-row-layout-id_79b65b-dd > .kt-row-layout-overlay{opacity:0.30;}@media all and (max-width: 1024px){.kb-row-layout-id_79b65b-dd > .kt-row-column-wrap{grid-template-columns:minmax(0, 1fr);}}@media all and (max-width: 767px){.kb-row-layout-id_79b65b-dd > .kt-row-column-wrap{grid-template-columns:minmax(0, 1fr);}}

.kadence-column_d8bb55-10 > .kt-inside-inner-col,.kadence-column_d8bb55-10 > .kt-inside-inner-col:before{border-top-left-radius:0px;border-top-right-radius:0px;border-bottom-right-radius:0px;border-bottom-left-radius:0px;}.kadence-column_d8bb55-10 > .kt-inside-inner-col:before{opacity:0.3;}.kadence-column_d8bb55-10{position:relative;}

การทำงานทุกประเภทจะต้องใช้ความคิดซึ่งจะใช้มากหรือใช้น้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล แต่แน่นอนว่าทุกคนต้องมีความเหนื่อยล้าและความกดดันจากการทำงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มีความผิดพลาดเพิ่มมากขึ้น ทำงานได้ช้ากว่ากำหนด และกระบวนการคิดวิเคราะห์ต่างๆ ก็ลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะช่วยและเห็นผลได้อย่างรวดเร็วก็เป็นการพักผ่อนไม่ว่าจะนั่งพักผ่อนหรือนอนพักผ่อนก็ช่วยเช่นเดียวกัน

แต่ถ้าหากว่าคุณทำงานที่ทำงานมันอาจจะยากถ้าหากคุณต้องการพักผ่อนเพื่อพักสมองจากความล้า เพราะในบางบริษัทไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนให้พนักงาน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำให้พนักงานบางคนมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง จากผลการสำรวจ ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี พบว่ามีจำนวนสูงถึง 21.7% ที่ต้องการพื้นที่สำหรับผ่อนคลายหรือมุมพักผ่อน ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของบริษัทดำเนินต่อไปอย่างไม่ติดขัด การมีมุมพักผ่อนในที่ทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อให้การทำงานไม่เกิดความติดขัด

.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_cc6bea-f9, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_cc6bea-f9[data-kb-block=”kb-adv-heading_cc6bea-f9″]{font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_cc6bea-f9 mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_cc6bea-f9[data-kb-block=”kb-adv-heading_cc6bea-f9″] mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}

วิธีง่ายๆ ในการพัฒนาบริษัทให้มี “มุมพักผ่อน” เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_8e0fa3-0b, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_8e0fa3-0b[data-kb-block=”kb-adv-heading_8e0fa3-0b”]{font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_8e0fa3-0b mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_8e0fa3-0b[data-kb-block=”kb-adv-heading_8e0fa3-0b”] mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อน

อาจจะเคยได้ยินกันว่าการบำบัดที่ดีที่สุดคือการบำบัดจากธรรมชาติ ดังนั้น การจะให้พนักงานลดความเครียดจากการทำงานการใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เห็นผลดี และเห็นผลค่อนข้างรวดเร็ว เพราะธรรมชาติจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสงบ รู้สึกสบายใจจากการทำงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน และยังทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นกว่าเดิม

.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_6a7a72-02, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_6a7a72-02[data-kb-block=”kb-adv-heading_6a7a72-02″]{font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_6a7a72-02 mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_6a7a72-02[data-kb-block=”kb-adv-heading_6a7a72-02″] mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}

2. จัดพื้นที่สำหรับทานของว่างในระหว่างวัน

การมีพื้นที่สำหรับทานของว่างระหว่างวันก็ถือว่าเป็นมุมพักผ่อนรูปแบบหนึ่ง เพราะการทานเบรกพนักงานได้พบปะพูดคุยสร้างความสนุกสนานช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย และได้เดินผ่อนคลายลดความเหนื่อยล้า หรือความง่วงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วการทานของว่างระหว่างวันนั้นถือเป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลในร่างกาย ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_1bc20b-55, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_1bc20b-55[data-kb-block=”kb-adv-heading_1bc20b-55″]{font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_1bc20b-55 mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_1bc20b-55[data-kb-block=”kb-adv-heading_1bc20b-55″] mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}

3. จัดพื้นที่ให้ดูสบายตา มีแสงสว่างส่องทั่วถึง สำหรับพื้นที่นั่งเล่น และพูดคุยกัน

การมีสถานที่ภายในบริษัทที่มีความปลอดโปร่งมีแสงสว่างส่องทั่วถึงที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและสมองปลอดโปร่งแล้ว การมีเพื่อนที่รู้ใจมาพูดคุยหรือมานั่งเล่นแล้วยิ่งช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัว แก้ปัญหาง่วงนอนระหว่างวัน เมื่อกลับไปทำงานช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างไหลลื่นไม่มีติดขัด

.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_479f5e-5f, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_479f5e-5f[data-kb-block=”kb-adv-heading_479f5e-5f”]{font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_479f5e-5f mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_479f5e-5f[data-kb-block=”kb-adv-heading_479f5e-5f”] mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}

4. เพิ่มห้องสำหรับงีบหลับเพื่อพักผ่อนระหว่างวัน

การง่วงนอนในระหว่างการทำงานเป็นสิ่งที่ห้ามให้เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเป็นกระบวนการทำงานของร่างกายที่ทำให้เกิดการง่วงนอน แต่สิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรในแก้ปัญหาการง่วงนอนระหว่างวัน จะทำการเดินไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว หรือจะทานกาแฟเพื่อไม่ให้ร่างกายง่วงนอน แต่การทานกาแฟเป็นระยะเวลานานก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกัน แต่จะให้อดนอนตั้งใจทำงานต่อไปก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

วิธีที่เห็นผลดีและแนะนำให้มีในบริษัทเพื่อให้การทำงานของพนักงานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเมื่อเกิดความง่วง คือ การทำห้องสำหรับงีบหลับ เพราะมีการทดสอบว่าการ งีบหลับ 10 นาที ช่วยให้มีความตื่นตัวในการทำงาน มากขึ้น

สอบถาม