ALICE

เฟอร์นิเจอร์ไม้สะเดา
ไม้สะเดาเทียมไม้เนื้อละเอียดที่มีขนาดใหญ่ สวยงามและมีความแข็งแรงทนทาน ทนน้ำ จึงได้รับความนิยมเลือกมาเป็นโครงเฟอร์นิเจอร์อย่างแพร่หลาย
สอบถาม